ÇORLU DERİ OSB - ASOS Bantlı Kurutucu Tesisi

    24.10.2014

    Çorlu Deri OSB Atıksu Arıtma Tesisi’nde oluşan, dekantör ünitelerinde katı madde muhtevası % 25 civarına getirilen ve debisi 96ton/gün olan endüstriyel nitelikli arıtma çamurlarının % 90 kuruluğa getirilmesi  projesi ASOS BANTLI KURUTUCU TESİSİ  kurularak gerçekleştirilmiştir.

    • ÇORLU DERİ OSB - ASOS Bantlı Kurutucu Tesisi