Hizmetler

AR-GE LABORATUVAR:

Bir çok farklı ürüne ait kuruma özelliklerini belirleyebilmek için, müşterilerimize laboratuvarımızda ve pilot tesislerimizde ücret karşılığı olmaksızın ilk fizibilite test hizmeti sunmaktayız.

Silis kumu, atık çamur, borik asit, magnezyum sülfat, bentonit, amonyum per sülfat vb. bir çok farklı ürüne özel nem, kurutma, kalsinasyon, boyut belirleme ve akışkanlaşma testleri yapılmaktadır. Bu testler sonucunda proses mühendisleri her ürün için karakteristik özellikleri, spesifik olarak çıkarmakta ve proses dizaynı yapılmaktadır.

Pilot tesis üniteleri ile ürün testleri isteğe bağlı olarak Asos tesislerinde ya da müşteri tarafından belirlenen lokasyonlarda, mühendislerimizin gözetiminde yapılabilmektedir.