Sektörler

BİOMASS ENDÜSTRİSİ:

ASOS Biomass Endüstrisi için anahtar teslim tesis tasarımları dizayn etmekte ve imalatını yaparak devreye almaktadır. Bu tesislerde kullanılan proses ekipmanlarını kendi imalatında üreten ASOS Avrupalı partner firmalarından temin ettiği diğer ekipmanlar ile komple çözümler üretmektedir.

Biomass, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Biomass, bir enerji kaynağıdır ve endüstriyel anlamda Biomass, bu biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir.

Biomass kaynaklarına biraz daha detaylı bakacak olursak bu kaynakların hayatımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıktığını görebiliriz. Örneğin; odun, ayçiçek ve soya gibi yağlı tohum bitkileri, buğday samanı, fındık kabuğu, tarımsal atıklar, çay atıkları, zeytin çekirdeği ve posası, atık kağıtlar, meyve sebze kabuğu gibi evsel organik atıklar, otlar; sap ve kök gibi diğer bitkisel atıklar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, atık su arıtma tesisi çamurları Biomass için kaynak oluşturmaktadır.

Yüzyıllardır geleneksel ve ağırlıklı olarak evsel ısıtmada kullanılan Biomass, gelişen proses teknolojileri sayesinde elektrik üretimi ve yan ürün olarak ta gübre (katı/sıvı) olarak kullanılmaya başlanmıştır. Biomass yatırımlarına verilen kamu teşvikleri ile hızlı bir gelişim dönemine girmiş ve biyokütlenin payının önümüzdeki dönemde artacağı öngörülmektedir.

Firmamızın Biomass sektörüne yaptığı başlıca ekipmanlar arasında; AKIŞKAN YATAKLI KURUTUCULAR, BANTLI KURUTUCULAR ve PADDLE KURUTUCULAR vardır.

Genel olarak biomass sektörü için hizmet verdiğimiz ürünler Orman Atıkları , Tarımsal Atıklar ,Hayvan Atıkları ,Atık Su Arıtma Çamurları ,Evsel Atıklar ve Sanayi Atıkları oluşturmaktadır.

Çözümlerimiz;

  • Turn–Key Tesisler
  • Proses Mühendisliği ve Tasarım-Dizayn
  • Laboratuvar Testleri ve Pilot Tesisler
  • Organik Gübre Tesisi
  • Gazlaştırma / Piroliz
  • Kurutma Fırınları
  • Evaporasyon Tesisleri
  • Kurutma ve Soğutma
  • Çamur Kurutma Sistemleri