Ürünler

EVAPORATÖR:

Evaporasyon proseslerde, çözeltideki çözücünün belirlenen basınç altında kaynama noktasına kadar yükseltilerek buharlaştırılması yoluyla proses çözeltisinin derişiklendirilmesi işlemidir. Su moleküllerini katı solüsyondan veya kolayca buharlaşamayan sıvı içerisinden buhar olarak ayrılabilmek için yeterli enerjiyi elde ettiklerinde evaporasyon işlemi oluşmaktadır.

Evaporasyon prosesi vakum, atmosferik basınç, poziitif basınç altında gerçekleşmekle beraber Evaporasyon prosesi tasarlanırken ürün özellikleri (vizkosite, kaynama noktası vs…) dikkate alınarak işletme açısından en uygun proses yönteminin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Evapore edilecek sıvı ısı eşanjör vasıtasıyla seçilen proses evaporasyon tipine göre kaynama noktasına kadar yükseltilmekte ve seperatör üzerinde oluşturulan buharlaşma yüzeyinden evaporasyon gerçekleşmektedir.

ASOS Firması; Evaporatör dizaynını tek kademeli veya çok kademeli olarak dizayn edilebilmektedir. Multi-Etkili Evaporatörler de önceki etkideki çürük buharın, takip eden etkilerde ısıtma aracı olarak kullanması ve ısı geri kazanımı sağlaması sebebiyle enerji ekonomisi üzerinde pozitif etkileri bulunmaktadır.

Evaporasyon sistemlerinin son ürün maliyeti üzerindeki payı düşünüldüğünde, özellikle mekanik (MVR) buhar rekompresör teknolojisinin tek başına veya termal (TVR) buhar rekompresörlerinin kombinasyonlarının kullanıldığı prosesler tercih edilmektedir.

Proses Ekipmanlarımız

  • Force-Circulation Tip Evaporatör
  • Falling - Film Tip Evaporatör
  • Rising -Film Tip Evaporatör
  • Multi - Stage Tip Evaporatör
  • TVR / MVR Recompression Tip Evaporatör
  • Evaporator
  • Evaporator
  • Evaporator