Ürünler

KRİSTALİZATÖR:

Prosesler endüstrisinde çok farklı tipten kristalizörler kullanılmaktadır. Kesikli proseslerde dış ceketten veya iç spiralden geçen soğutma suyu ile soğutulan karıştırmalı tankların kullanımı yaygındır. Sürekli kristalizasyon işlemlerinde daha sık kullanılan kristalizör tipleri DTB, doğal sirkülasyonlu, zorlanmış dolanımlı ve oslo tipi kristaizörlerdir.

Prosese uygun tipte seçilmiş üretim debisi bilinen bir kristalizörün tasarımını öncelikle aktif hacminin (beklenme süresinin) belirlenmesini sağlar, bunula beraber iç tasarımının, boyutlarının ve yardımcı aksamlarının belirlenmesini sağlamaktadır.

ASOS Firması; endüstriyel tip kristalizasyon tasarımında proses ihtiyaçlara göre en uygun teknolojileri belirlemektedir.

 • Kristalizör tipinin belirlenmesinde ürün özelikleri ve ekonomik üretimi sağlayan faktörler aşağıda verilmiştir.
  - Ürün boyu
  - Ürün kalitesi ( saflığı, depolama ve diğer önemli fiziksel özellikleri, vs )
  - Proses ekonomisi
  - İşlem büyüklüğü
 • Gerekirse bir tampon hazne veya geri karıştırma sistemi bulunabilir.
 • Açık devre, kısmi gaz geri dönüşümü ve SSD ™ için tasarlanmış olabilir.
 • İnert (Hareketsiz) bir ortamda çalışması için tasarlanmıştır.
 • Az hareketli parça ile basit sistem.

Proses Ekipmanlarımız

 • Oslo Tip Kristalizatör
 • Force-Circulation Tip Kristalizatör
 • Decomposition Tip Kristalizatör
 • Draf Tube Baffle (DTB) Tip Kristalizatör
 • kristalizator
 • kristalizator