Sektörler

MADEN ENDÜSTRİSİ:

Asos Maden sektöründe termal proseslerin geliştirilmesi ile ilgili her türlü proje, hesaplama, dizayn ve test olanaklarına sahiptir. Firmamız maden sektöründeki ürünler için çeşitli laboratuvar testlerini kendi bünyesinde yapabilme yetenek ve becerisine sahip olup, maden ve cevher hazırlama tesislerinde yeni yatırım ve modernizasyon projelerinde, ön laboratuvar ve pilot testlerin yapılması, komple tesis tasarımı, proses ekipmalarının dizayn ve imalatı, elektrik-otomasyon sistemi ile tesisin montaj ile devreye alma işlemelerini gerçekleştirmektedir.

Firmamızın Maden sektörüne yaptığı başlıca kurutucular arasında; AKIŞKAN YATAKLI KURUTUCULAR, ROTARY KURUTUCULAR ve FLASH KURUTUCULAR vardır.

Firmamız; Bor, Alümina, Silis Kum, Feldspat, Kuvars, Kömür, Siyenit, Kaolin, Bentonit, Zeolit, Boksit, Kil, Kireçtaşı, Alçıtaşı, Silikat, Perlit gibi madenler için kurutma teknolojileri üretmektedir.

Teknik laboratuvar hizmet yelpazemiz;

  • Her Türlü Termal Kurutma Testi
  • Elek Analizleri
  • Ürün Seperasyonu
  • Fizibilite Çalışmaları
  • Süreç Optimizasyonu
  • Yüksek Sıcaklıkta Kimyasal Kalsinasyon Testleri
  • Kurutma ve Soğutma
  • Ürün Taşıma Sistemleri
  • Elektrik ve Proses Otomasyonu
  • Test ve Devreye Alma