Sektörler

TERMAL PROSESLER:

ASOS; Kimya, Maden, Biomass sektörleri için fırın kurutucular yapmaktadır.

ASOS Firması; Kurutucu seçimi için kurutulacak ürünün aşağıdaki özelliklerini göz önüne alınarak proses dizaynını belirlenmektedir;

 • Ürünün kimyasal özellikleri,
 • Yapısal bozulmalar,
 • Sıcaklık bölgesi,
 • Isıl davranış özellikleri (TGA \ DTA \ DSC).
 • Ürün partikül boyutu (μm \ cm),
 • Ürün şekli (küresel, kübik, çubuk),
 • Ürün iç yapısı (gözenekli veya gözeneksiz yapıda).

Kurutucu sistemlerinin işletme maliyeti üzerindeki payı düşünüldüğünde, koşulları en iyi sağlayan optimum prosesler tercih edilmektedir. Kurutma prosesleri tasarımları konusunda bilgi ve deneyim sahibi kimya mühendisi ve makine mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Proses Ekipmanlarımız:

 • Akışkan Yataklı Kurutucular
 • Rotary Kurutucular
 • Spray Kurutucular
 • Flash Kurutucular
 • Döner Bantlı Kurutucular
 • Paddle Kurutucular