Loading...

Kimya

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya endüstrisi bütün sanayi dallarına yönelik hammadde ve ara ürünleri sağlaması nedeniyle, tüm sanayilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Daha Fazla

Gübre

Gübreler, tarımsal üretim sonucu topraktan eksilen bitki besin maddelerini tekrar toprağa kazandıran ve toprağın verim gücünü artıran maddelerdir. Gübreler, tarımsal üretimi artırmanın yanı sıra gıda kalitesini de yükseltmenin en etkin araçlarındandır.

Daha Fazla

Maden ve Mineraller

Bir cevherde çeşitli minerallerin kimyasal yapılarını bozmadan, endüstrinin ihtiyacı olan en uygun ham madde haline getirilmesine ve ekonomik değer taşıyan minerallerin, ekonomik değeri olmayan minerallerden ayırması işlemine mineral zenginleştirme prosesleri denilmektedir.

Daha Fazla

Çevre ve Atık

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, hem ülkemizde hem de tüm dünyada insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını hızla artırmaktadır.

Daha Fazla

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın