Loading...

TVR (Termal Buhar Yeniden Sıkıştırma) teknolojisi evaporasyon proseslerinde canlı buhar kullanılmında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Evaporatörden gelen düşük basınçlı buhar vakum etkisi ile TVR’a girmekte ve daha sonra canlı buhar ile birleşerek evaporasyon çözeltisini ısıtmak için ısı kaynağı olarak kullanılan ısıtma eşanjöründe kullanılmaktadır. Bu evaporasyon teknolojisi, direk buharla ısıtılan tasarımlardan çok daha az buhar kullanımı sağlamaktadır, ancak motive edici buhar basıncı gerektirmektedir.

Enerji tüketimini azaltmak için tek, çift veya üç etkili buharlaştırıcının ilk etkisinde (TVR) kullanılmaktadır. (TVR) teknolojisi kritik buhar sıkıştırma oranına sahip olduğu için düşük kaynama noktası yükselmesi olan çözeltilerde uygulanabilmektedir.

 Avantajlar:

  • Mekanik olarak sağlam yapı (hareketli parça yoktur)
  • Düşük buhar kullanımı
  • Basit ve esnek çalışma
  • Düşük soğutma suyu kullanımı

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın