Loading...

Kalite politikası:

ASOS, proses teknolojileri konusunda sürekli bir gelişim içinde olan, dinamik, çağa ayak uyduran, araştırmacı ve denetleyici bir yaklaşım benimseyerek taahhütlerini gerçekleştirme ve hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemektedir. Şirket, tüm hizmetlerini ve taahhütlerini yerine getirirken müşteri ihtiyaçlarını anlama, bu ihtiyaçları karşılama ve her seferinde istenen kalitede ve zamanında hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlama konusuna büyük önem vermektedir. ASOS, tedarikçileriyle karşılıklı faydalı ilişkiler kurarak, tüm çalışanlarıyla birlikte takım çalışması prensibini benimsemekte, eğitim programları aracılığıyla personel kalitesini yükseltmekte ve çalışma koşullarını iyileştirerek sürekli gelişimi teşvik etmektedir.

 Çevre politikası:

ASOS, faaliyetlerini yürütürken çevreye en az zarar veren teknolojileri ve prosesleri seçmeyi amaçlamakta, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaktadır. Şirket, atıkları uygun şartlarda bertaraf ederek çevreye olan etkilerini minimize etme hedeflemektedir. ASOS, çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülükler ve yönetmeliklere uymakla kalmayıp aynı zamanda müşteri gereksinimlerini karşılamak ve çevresel performansı sürekli olarak iyileştirmek için Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerine titizlikle uymaktadır. Çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri çevre konusunda bilinçlendirme amacıyla çalışan ASOS, ASOS PROSES çevre politikasını kamuoyuna duyurmayı, bu politikayı sürekli olarak geliştirmeyi ve uygulamayı ilke edinmektedir.

 İş Sağlığı ve Güvenliği politikası:

ASOS, tüm çalışanlarının sağlık, güvenlik ve çalışma ortamı açısından çalışabilir bir iş ortamında olmalarını sağlamak için uluslararası yasa ve mevzuatlara tam uygunlukla hareket etmektedir. Şirket, işe bağlı hastalıkların, yaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesini amaçlamakta, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı hedeflemektedir. İş kazalarını minimize etmek ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak amacıyla çalışanlarını eğitmekte, bilinçlendirmekte ve bu yönde sürekli olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu prensiplere uygun olarak ASOS, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme, eğitim ve uygulama faaliyetlerine devam edecektir.

 

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın