Loading...

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, hem ülkemizde hem de tüm dünyada insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını hızla artırmaktadır. Bu süreçte üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki genişleme, doğal kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan atıklar da, hem miktar hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

Atıklar, tüketim, üretim, kimyasal, fiziksel özellikler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sınıflandırılabilir. Buna göre atıklar genel olarak; katı atıklar, sıvı ve gaz atıklar olarak nitelendirilmektedir. Tüm atıkların çevreye etkileri biyolojik, kimyasal ve fiziksel nitelikte olabilmektedir.

ASOS Proses Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz

ASOS Çevre ve Sıfır atık projelerinde yeni yatırım ve mevcut kapasitelerin genişletilmesi ve verimliliğin artırılması için zorlu çevre koşullarında çalışmak üzere uzun süreli çalışma için tasarlanmış tesis ve proses ekipmanlar çözümleri ile hizmet vermektedir.

ASOS, bu proseslerin laboratuvar ve pilot çalışmalarından proses ekipmanların tasarım ve imalatına kadar yüksek teknoloji gereksinimlerini karşılamak üzere geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerine çözümler sunmaktadır. 

 

Proses Çözümlerimiz

 • Evaporasyon Üniteleri
 • Kurutma Üniteleri
 • Yakma ve Enerji Üretim Üniteleri
 • Gaz Temizleme Ekipmanları
 • Ürün Taşıma Ekipmanları

Proses Hizmetlerimiz

 • Laboratuvar ve Pilot Testler 
 • Proses Mühendisliği ve Tasarımı
 • Proses Ekipmanları Üretimi
 • Proses Otomasyonu ve Elektrifikasyonu
 • Montaj ve Test Devreye Alma

ASOS Proses Teknolojileri birçok farklı Çevre ve Sıfır atık projelerin için uygulanabilmektedir:

 • Atık Su Arıtma Çamurları
 • Ormansal Atıkları
 • Evsel Atıklar
 • Endüstriyel Deşarj Suları
 • Biomas Atıkları

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın