Loading...

Gübreler, tarımsal üretim sonucu topraktan eksilen bitki besin maddelerini tekrar toprağa kazandıran ve toprağın verim gücünü artıran maddelerdir. Gübreler, tarımsal üretimi artırmanın yanı sıra gıda kalitesini de yükseltmenin en etkin araçlarındandır. Diğer tarımsal girdilerle karşılaştırıldığında gübreler, tek basına %40’ın üzerinde verim artışı sağlayarak dünya gıda güvenliğine, yaşam standardının yükseltilmesine ve açlıkla mücadeleye çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Hızla artan dünya nüfusu ve değişen beslenme alışkanlıklarının yarattığı gıda maddeleri gereksinimindeki artış ve kişi basına düsen ekilebilir alanların azalması, birim alandan daha fazla bitkisel üretimi gerektirdiğinden gübrelerin bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürülebilir tarımın en önemli girdilerinden biri olması kaçınılmazdır. Bugün birçok ülke, uzun vadeli çıkarlarını dikkate alarak ihtiyaçları veya ham madde kaynaklarının durumuna göre değişen ölçeklerde ulusal gübre endüstrilerini kurmuşlardır. 

Küreselleşme, artan rekabet, yüksek üretim gereksinimleri ve giderek daha sıkılaşan çevre standartları Gübre Endüstrisinde fabrikar üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktır.

 

ASOS Proses Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz

ASOS Proses, yenilikçi çözümlerini kullanarak çok çeşitli tipte gübre üretim tesislerini tasarlamakta ve kurmaktadır.

Evaporasyon, kristalizasyon, kurutma ve granülasyondaki konularındaki geniş deneyimlerini ve uzmanlığını sahip olduğu pilot test merkezi imkanlarını da kullanarak çok çeşitli tipte gübre tesislerini EP veya EPC temelinde gerçekleştirmektedir.

ASOS, hammadde analizinden yola çıkarak ihtiyaçlar kapsamında son ürün gerekliliklerinizi karşılamak üzere aşağıdakiler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerine çözümler sunmaktadır.

 

 

Proses Çözümlerimiz

 • Reaktörler ve Kolonlar
 • Isı Değiştiriciler ve Kondenserler
 • Filtrasyon Üniteleri
 • Evaporasyon ve Kristalizasyon Üniteleri
 • Granülasyon Üniteleri
 • Kurutma ve Soğutma Üniteleri
 • Gaz Temizleme Ekipmanları
 • Ürün Taşıma Ekipmanları

Proses Hizmetlerimiz

 • Laboratuvar ve Pilot Testler 
 • Proses Mühendisliği ve Tasarımı
 • Proses Ekipmanları Üretimi
 • Proses Otomasyonu  ve Elektrifikasyonu
 • Montaj ve Test Devreye Alma

ASOS Proses Çözümleri çok çeşitli tipteki Gübre Üretim Tesisleri için  uygulanabilmektedir:

 • Potasyum Nitrat (KNO3)
 • Potasyum Sülfat (K2SO4)
 • Potasyum Klorür (KCl)
 • Amonyum Nitrat (NH4NO3)
 • Amonyum Sülfat ((NH4)2SO4)
 • Mono/Di Amonyum Fosfat (NH4H2PO4)
 • Single/Triple Süper Fosfat (Ca(H2PO4)2)
 • Kompoze Gübreler (NPK)  

 

** ASOS Sülfürik Asit ve Fosforik Asit tesislerinin kurulumu konusunda proses partnerleri ile beraber anahtar teslim bazında çözüm sunmaktadır.

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın