Loading...

ASOS Endüstriyel Kurutma prosesleri, yaş ürün besleme sistemleri, ana kurutucu sistemi, kurutucudan çıkan ürüne depolama karakteristiklerinin yükseltilmesi için soğutma gibi son işlemlerin uygulandığı sistemler ve kurutucu tesisinden çıkan gaz faza uygulanan işlemlerden (çevre mevzuatlarına uyumun sağlanması için) oluşmaktadır. 

ASOS Kurutma seçimi için kurutulacak ürünün aşağıdaki özelliklerini göz önüne alınarak kurutma proseslerini belirlenmektedir:

 • Ürünün kimyasal özellikleri,
 • Ürünün yapısal bozulmaları,
 • Ürünün sıcaklık bölgesi,
 • Ürünün ısıl davranış özellikleri (TGA\DTA\DSC).
 • Ürün partikül boyutu (m \ cm),
 • Ürün şekli (granül, kristal, çamur vs…),
 • Ürün iç yapısı (gözenekli veya gözeneksiz yapıda).

ASOS Endüstrilerin ihtiyaçlarına göre aşağıdaki Kurutma Teknolojilerini müşterilerine sunmaktadır:

 • Akışkan yataklı Kurutucu 
 • Bantlı Kurutucu 
 • Sprey Kurutucu 
 • Flash Kurutucu 
 • Rotary Kurutucu/Kalsinatör
 • Plakalı Tip Soğutucu

 

   

Akışkan Yataklı Kurutucu

Akışkan Yataklı Kurutucularda akışkanlaştırma prosesi; özel dizayn edilmiş fan aracılığıyla basınçlandırılan havanın akışkanlaştırılacak katı parçacıklar arasından ürüne etki eden yerçekimi kuvvetine karşı yüksek hı...

Daha Fazla

Bantlı Kurutucu

Bantlı Kurutucular; nemli olan ürünün zincir üzerine yataklanmış çelik paletler vasıtasıyla yatayda taşınarak sıcak hava fanları yardımı ile kurutulmasını sağlamaktadır. Bantlı Kurutucular genel olarak çevre ve atık...

Daha Fazla

Sprey Kurutucu

Sprey Kurutucular, her türlü endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kimya ve gıda endüstrilerinde geniş uygulama alanına sahiptirler. Kuru malzemeleri bozunmaktan korurken benzersiz avantajlar sunmakt...

Daha Fazla

Rotary Kurutucu / Kalsinatör

Rotary Kurutucular/Kalsinatörler birçok yeni teknolojinin geliştirilmesine rağmen, hala birçok endüstride kalsinasyon ve kurutma proseslerinde kullanılmaktadır.

Daha Fazla

Flash Kurutucu

Flash tipi kurutucu, filtre keki ve çamur benzeri ürünlerin kurutulması amacıyla geliştirilmiş sürekli kurutma için tercih edilen kurutuculardır. Özellikle kimya, gıda ve çevre endüstrilerinde uygulama alanına sahi...

Daha Fazla

Plakalı Soğutucu

Toz ve Granül ürünlerin soğutulması, birçok kimyasal proseste ortak bir süreçtir. Son ürünlerin depolama veya paketleme öncesinde kekleşme gibi sorunların önüne geçebilmek için soğutulması gerekmektedir.

Daha Fazla

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın