Loading...

Draft Tüp Baffle Tipi (DTB) Kristalizatöler, vakumla soğutma ve orta derecedeki buharlaşma oranına sahip işlemler için uygundur. Proses aşamasında az miktarda ilave ısı gereksiniminden dolayı, işletme maliyetlerine etkisi olumlu gerçekleşmektedir.

(DTB) Kristalizatöler genellikle kimya ve gübre endüstrisinde amonyum sülfat, potasyum klorür, monoamonyum fosfat gibi kristal ürünleri üretmek için kullanılmaktadır.

DTB Kristalizatöler, zaman zaman kristal büyümesi için bir sınırlama olan düşük aşırı doygunluk ile çalışır; çok büyük kristaller, yalnızca ince tanelerin çözülmesini sağlayarak üretilebilmektedir. İnce kristallerin yeniden çözünmesinin gerekli olmadığında veya istenmediğinde proseslerde, kristalizasyon iç sirkülasyon hızı, süspansiyon üzerinde minimum çekirdeklenme etkisine sahip olacak şekilde ayarlanmaktadır. 

Etkili bir kristalizasyon proses kontrolü sağlamak için, kristale özgü yüzey ve mümkün olan en hızlı büyüme açısından optimum koşulları elde etmek için tutma süresini ve kristal kütlesini kontrol etmek önemlidir. Kristal lapasını çıkarmak için yerçekimi ile çökeltme yapmak ve bir kristal lapası yoğunluğu elde etmek için kristalleştirici etrafındaki kütle akışının yönetilmesi gerekmektedir. 

DTB Kristalizatörler çözeltiyi bir draft tüp içinde yukarıya doğru iten bir dahili veya harici sirkülatöre sahiptir ve kristalleştiricinin dışında dairesel bir çökelme alanı bulunmaktadır. Kristalizatör içerisindeki çözelti çok düşük bir hızla yukarı doğru hareket etmektedir. Bu, büyük kristallerin draft tube içerisinden ana sirkülasyona geri dönmesini sağlarken, yalnızca belirli bir tane boyutunun altındaki ince kristaller sıcaklık ile beraber yeniden çözülür, böylece ilave olarak süper doygunluk noktası yaratılmaktadır.

 

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın