Loading...

Zorlamalı Tip Evaporatörler, kristalleşmeye meyilli sıvılar veya tersine çözünür sıvılar için, veya termal olarak bozunabilir malzemeleri konsantre ederken kullanılmaktadır. Burada yüksek devridaim oranları, ısıtma yüzeyi boyunca birikintilerin veya kristallerin birikmesini en aza indirmeye yardımcı olan tüpler boyunca yüksek sıvı hızlarına izin vermektedir.

Zorlamalı Tip Evaporatörler, bir falling film evaporatörlere kıyasla daha sağlam bir tasarım sunmaktadır. Falling Film evaporatör tasarımları için, değişim tüplerinde kuru noktaların oluşmasına neden olan film bozulmalarından kaynaklanan viskozite sınırlaması oluşmaktadır. Zorlanmış sirkülasyon tasarımı, viskozite sınırlamasının üstesinden gelinmekte böylece yüksek düzeyde kontrol ve stabilitenin yanı sıra kirlenmede önemli bir azalma sağlanmaktadır.

Avantajlar:

  • Kirlenmeye yol açan safsızlıkların yoğun olduğu proseslerde kullanılır
  • Uzun işletme süreleri ile kısa bakım süreleri sağlar
  • Temizleme sıklığını azaltmak için devridaim pompalı optimize edilmiş tasarım

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın