Loading...

ASOS, uzun yıllara dayanan uzmanlığı ile geliştirdiği ve kurduğu Ar-Ge Pilot Test Merkezi'nde yürüttüğü çalışmalarla, prosesinizle ilgili; akış şemalarının, hammaddelerin, ara ürünlerin ve nihai ürünlerin özelliklerini ortaya çıkarır ve büyük ölçekli yatırımlar öncesinde teknolojilerin ve proseslerin küçük bir ölçekte test edilmesini sağlar.

İyi planlanmış ve doğru prosesle başlanan pilot test çalışması, teknik riskleri azaltır ve nihai proses başarısını artırır.

ASOS'un proseslerinize uygun olarak geliştirdiği pilot test hizmetleri; pratik, düşük maliyetli ve çevre dostu proses akış şemalarının oluşturulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda sermaye ve işletme maliyeti tahminleri için veri sağlayarak tesis yatırımlarını optimize eder.

ASOS'un sunduğu Pilot Test çalışmaları, mevcut işletilen prosesleri değerlendirmek, yeni teknolojileri incelemek veya ana tesisteki üretime ara vermeden sorunları çözmek için kullanılabilir.

Pilot Tesis çalışmalarında çok sayıda farklı ürün ve teknoloji deneyimine sahip olan ASOS; tüm pilot test faaliyet prosedürlerinin yanı sıra, gizlilik, sağlık, güvenlik ve çevre konularında da belirleyici protokoller sunar.

ASOS Pilot Test Merkezi'nin sunduğu hizmetler şunlardır:

  • Proses teknolojisi ve ekonomik fizibilite konusunda danışmanlık hizmetleri,
  • Müşteri tarafından sağlanan hammaddelerle testlerin yapılması,
  • Yeni ürünler için proses süreçlerinin geliştirilmesi,
  • Yeni proses ekipmanlarının ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve test edilmesi,
  • Numune amaçlı kullanılabilecek miktarlarda nihai ürün üretimi.

 

 

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın