Loading...

Evaporasyon prosesi vakum, atmosferik basınç, poziitif basınç altında gerçekleşmekle beraber Evaporasyon prosesi tasarlanırken ürün özellikleri (vizkosite, kaynama noktası vs…) dikkate alınarak işletme açısından en uygun proses yönteminin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Evapore edilecek sıvı ısı eşanjör vasıtasıyla seçilen proses evaporasyon tipine göre kaynama noktasına kadar yükseltilmekte ve seperatör üzerinde oluşturulan buharlaşma yüzeyinden evaporasyon gerçekleşmektedir.

Pek çok evaporatör türü vardır, ancak kimya endüstrisinde en yaygın olanları:

  • Falling Evaporasyon
  • Zorlamalı Tip Evaporasyon
  • Çoklu Etkili Buharlaşma
  • TVR Evaporasyon
  • MVR Evaporasyon

                             img-1baa7737 

Falling Film Evaporasyon

Falling evaporatörünün çok kısa kalma süresi vardır ve verimli ısı transferi bu tasarımın ana faydalarıdır ve tasarımın algılanan "hassas işleme" doğasına katkıda bulunur.

Daha Fazla

Zorlama Tip Evaporasyon

Zorlamalı Tip Evaporatörler, kristalleşmeye meyilli sıvılar veya tersine çözünür sıvılar için, veya termal olarak bozunabilir malzemeleri konsantre ederken kullanılmaktadır. Burada yüksek devridaim oranları, ısıtma...

Daha Fazla

Multi Effect Evaporasyon

Çok Etkili Evaporasyon teknolojisi enerji verimliliği için tercih edilen evaporatör sistemleri arasında yer almaktadır. Proses tasarımı, sistemdeki enerjinin yeniden kullanılmasına izin vermek için tüm evaporatör bo...

Daha Fazla

TVR Evaporasyon

Tüm evaporatör görevi, çoklu evaporatör etkilerine ayrılabilir. Görev ayrımı, sistemdeki enerjinin yeniden kullanılmasına izin vermek için tüm evaporatör boyunca bir basınç gradyanı ile birleştirilir. Aşağıdaki şeki...

Daha Fazla

MVR Buharlaştırma

Düşen bir film evaporatörünün çok kısa kalma süresi vardır ve verimli ısı transferi bu tasarımın ana faydalarıdır ve tasarımın algılanan "hassas işleme" doğasına katkıda bulunur.

Daha Fazla

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın