Loading...

Akışkan Yataklı Kurutucularda akışkanlaştırma prosesi; özel dizayn edilmiş fan aracılığıyla basınçlandırılan havanın akışkanlaştırılacak katı parçacıklar arasından ürüne etki eden yerçekimi kuvvetine karşı yüksek hızla geçirilerek parçacıkların askıda tutulmasından oluşmaktadır. Askıda kalan üründe homojen bir yapı meydana gelmekte ve böylece kurutulmak istenen üründe maksimum kurutma verimi sağlanmaktadır. 

Akışkan Yataklı Kurutucular&Soğutucular, kimya, gübre ve mineral endüstrisi için ideal çözümler sunmaktadır. Endüstrideki prosesler düşünüldüğünden özellikle kurutma tesisleri, yüksek işletme ve enerji maliyetlerine sahiptir. Kurutulan ürünün aşındırıcı özelliklerinden dolayı aşınma ve yıpranma aynı zamanda sık bakım ve onarım masrafları anlamına gelmektedir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde Akışkan Yataklı Kurutucular gerek enerji tüketim maliyetleri gerekse de işletme-bakım konularında büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Akışkan Yataklı Kurutucular & Soğutucular granül ve kristal maddeler için en uygun çözümdür.

Avantajları:

  • Düşük sıcaklıkta kurutma
  • Tasarruflu enerji tüketimi
  • Farklı yakıt tiplerine göre enerji kaynağı seçimi
  • Aynı ekipmanda kurutma ve soğutma imkanı
  • Hızlı ve uniform ısı transferi
  • Kısa kurutma süreleri
  • 50 mikron-5 mm arası boyutlarda ürün kurutma

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın