Loading...

Proje Detayları

 • Adı

  Akışkan Yataklı Atık Çamur Kurutma Tesisi

 • Endüstri

  Çevre ve Atık

 • Ürün

  -

 • Kapsam

  Temel ve Detaylı Mühendislik
  Proses Ekipmanlarının Tasarımı ve İmalatı
  Saha Montajı ve Borulama
  Elektrifikasyon, Enstrümantasyon ve Otomasyon
  Çelik Konstrüksiyon ve inşaat
  Test ve Devreye alma

 • Durum

  Devreye alınmıştır

İnsan nüfusundaki hızlı artış beraberinde artan bir tüketim trendine neden olmaktadır. Atıksu arıtma tesislerinden her yıl büyük miktarlarda atık çamur oluşmaktadır. Atık çamurlar patojen ve zehirli maddeler barındırdığından ötürü çamurun ortadan kaldırılması, işlenmesi veya güvenli depolanması karışık bir çevre problemi olmaktadır.

Günümüz de atık su arıtma tesislerinde çamur yönetimi teknik ve ekolojik uygulamalar açısından çözülmesi gereken problemlerin başlıcalarındandır. Atıksuların arıtılmasında biyolojik proses önemli bir husus olmasına rağmen çıkan arıtma çamuru Atık Su Arıtma Tesis’lerinde istenmeyen ve çözüm bekleyen bir problemdir.

Arıtma Çamurlarının bertaraf veya güvenli depolanması için öncesinde uygulanan termal kurutma işlemi, çamurun ısınma değerini artırmak ve su miktarını azaltmak için uygulanmaktadır. Böylece yakma veya depolama işlemleri için atık çamurları spesifikasyonlar ayarlanmaktadır.

ASOS’un Atık Çamur Akışkan Yataklı Kurutma Tesisi için sağlamış olduğu proses çözümleri:

 • Düşük Sıcaklıkta Yüksek Verimli Kurutma Teknolojisi
 • Hızlı ve Uniform Isı Transferi ile Hassas Kurutma
 • Hareketli Aksam Olmaması Sebebiyle Düşük Bakım Maliyetleri
 • Tozsuz Son Kurutulmuş Ürün Çıkışı
 • Baca Gazı Arıtma ve Koku Tutma Üniteleri
 • Kurutulmuş Son Ürün Soğutucu Ünitesi,
 • Özel Taşıma ve Transport Üniteleri,
 • Tüm Tesisin Tek Bir Noktadan Kontrolü Sağlayan Otomatik Proses Kontrol Ünitesi

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın