Loading...

Proje Detayları

 • Adı

  Nadir Toprak Elementleri Üretim Tesisi

 • Endüstri

  Maden ve Mineraller

 • Ürün

  -

 • Kapsam

  Temel ve Detaylı Mühendislik
  Proses Ekipmanlarının Tasarımı ve İmalatı
  Saha Montajı ve Borulama
  Elektrifikasyon, Enstrümantasyon ve Otomasyon
  Çelik Konstrüksiyon ve inşaat
  Test ve Devreye alma

 • Durum

  Devreye alınmıştır

Nadir toprak elementleri (NTE) kimyasal, manyetik ve optik özelliklere göre benzer özellikler gösteren 15 tane lantanit ile itriyum ve skandiyumdan oluşan 17 elementtir. 

Nadir toprak elementlerini oluşturan elementlerde kendi içlerinde ağır (Y, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb ve Lu) ve hafif (Sc, La, Ce, Pr, Nd, Pm ve Sm) nadir toprak elementleri olarak gruplandırılır. Bu gruplandırma elementlerin atom numaraları ile doğada bulunma sıklıklarına göre yapılmıştır. Hafif nadir toprak elementleri doğada daha sık bulunur. Nadir toprak elementlerinin adlarında geçen nadir sıfatı doğada bulunma sıklığının azlığından çok cevherlerin işlenerek kullanıma sunumunun zorluğundan kaynaklanmaktadır. Çünkü, Bazı NTE'lerin doğada bulunma sıklıkları krom, nikel, kurşun ve bakır gibi metallerden daha yüksektir. 

Kullanım alanları nedeniyle NTE'ler modern malzeme ve enerji teknolojilerinin vazgeçilmezidir. Malzeme üretiminde ağırlıkça kullanım miktarlarının az olmasına karşın malzemeye kazandırdığı üst düzey mekanik, manyetik, elektrik ve optik özellikler nedeniyle nadir toprak elementleri malzemenin vitamini ve malzemenin tohumu olarak nitelendirilmektedir. Nadir toprak elementlerinin öne çıkan kullanım alanları aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

Kullanım alanları değerlendirildiğinde mıknatıslar ve alaşımlar öne çıkmaktadır. Özellikle SmCo ve NdFeB mıknatıslarının üretiminde NTE kullanımı öne çıkmaktadır. Belirtilen mıknatıslar elektrikli motorlarda ve rüzgar türbinlerinde kullanılmaktadır. Özellikle yeni nesil rüzgar türbinlerinde NTE’lere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

ASOS’un Nadir Toprak Elementleri Tesisleri için sağlamış olduğu proses çözümleri:

 • Öğütme ve Sınıflandırma Üniteleri,
 • Çözme ve Filtrasyon Ünitleri,
 • Manyetik Ayırma Ünitleri,
 • Flotasyon Üniteleri,
 • Kalsinasyon Üniteleri,
 • Solvent Ekstraksiyon Üniteleri,
 • Yüksek Saflıkta Nadir Toprak Elementleri Üretimi,
 • Tüm Tesisin Tek Bir Noktadan Kontrolü Sağlayan Otomatik Proses Kontrol Ünitesi

Aranacak kelimeyi yazın ve ENTER tuşuna basın